Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những con nhạn ở Auschwitz” – Adam Zagajewski

Auschwitz birds
Photo by Peter Cunningham

Adam Zagajewski (1945–2021) là nhà thơ, nhà văn, nhà tiểu luận người Ba Lan. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 2004 và giải Heinrich Mann năm 2015.

Những con nhạn ở Auschwitz

Trong sự im lặng của những doanh trại,
trong sự yên tĩnh của một Chủ nhật hè,
tiếng nhạn kêu buốt xé.

Có lẽ nào chỉ còn lại có thế
của tiếng nói con người?

Adam Zagajewski, “The Swallows of Auschwitz,” Eternal Enemies: Poems, trans. Clare Cavanagh (Farrar, Straus and Giroux, 2008).

Copyright © 2008 by Adam Zagajewski | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 3, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: