Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những sự thoát hơi” – Arthur Sze

Arthur Sze sinh năm 1950 ở New York City. Là tác giả của mười tập thơ, ông được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1995 và giải Sách … Continue reading

April 6, 2020 · Leave a comment

“Tuyết đầu” – Arthur Sze

Arthur Sze sinh năm 1950 ở New York City. Là tác giả của mười tập thơ, ông được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1995 và giải Sách … Continue reading

December 5, 2019 · Leave a comment

“Lửa sân trong” – Arthur Sze

Arthur Sze sinh năm 1950 ở New York City. Là tác giả của mười tập thơ, ông được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1995 và giải Sách … Continue reading

November 21, 2019 · Leave a comment

“Vườn cây trắng” – Arthur Sze

Arthur Sze sinh năm 1950 ở New York City. Là tác giả của mười tập thơ, ông được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1995 và giải Sách … Continue reading

November 6, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.