Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bìm bìm tưởng tượng” – C. D. Wright

C. D. Wright (1949–2016) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1989, giải văn chương Lannan cho thơ năm 1999, giải thơ Griffin quốc … Continue reading

January 6, 2020 · Leave a comment

“Cái gì giữ” – C. D. Wright

C. D. Wright (1949–2016) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1989, giải văn chương Lannan cho thơ năm 1999, giải thơ Griffin quốc … Continue reading

March 7, 2018 · Leave a comment

“Bài thơ với một cái cây chết” – C. D. Wright

C. D. Wright (1949–2016) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1989, giải văn chương Lannan cho thơ năm 1999, giải thơ Griffin quốc … Continue reading

January 21, 2017 · Leave a comment

“Sự riêng tư” – C. D. Wright

C. D. Wright (1949–2016) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1989, giải văn chương Lannan cho thơ năm 1999, giải thơ Griffin quốc … Continue reading

January 4, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.