Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bìm bìm tưởng tượng” – C. D. Wright

morning glory.jpg

Morning Glories, 1949 by Ide Gakusui

C. D. Wright (1949–2016) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1989, giải văn chương Lannan cho thơ năm 1999, giải thơ Griffin quốc tế năm 2009, và giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2010. Bà kết hôn với nhà thơ, dịch giả Forrest Gander năm 1983 và là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Brown từ đó cho đến khi qua đời.

Bìm bìm tưởng tượng

Dù nước có đang đóng băng hay không. Cơ thể

sẽ phá vỡ cái vỏ bọc của nó. Không có lớp lông trên

lớp lông và không khí để cách nhiệt cái bụng yêu thương.

Một tấm phim mây bao quanh điểm vào. Nếu xanh

không phải là xanh thì sao yêu có thể là yêu. Nhưng nếu cơ thể

được làm từ những vòng nhẫn. Một quầng sáng rộng sẽ xuất hiện

trong ánh sáng của đất. Nếu bất cứ ai được giao phó xác minh

sự kiện hiếm hoi này. Trong khi cánh hoa bắt đầu

thu nhỏ và cuộn tròn vào chính nó. Và chỉ khi đó. Yêu,

xanh. Xanh mê, yêu.

C. D. Wright, “Imaginary Morning Glory,” ShallCross (Copper Canyon Press, 2016).

Copyright © 2016 by C. D. Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 6, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: