Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Điếu ca” – Ilya Kaminsky

Ilya Kaminsky sinh năm 1977 ở Odessa, Liên Xô, nay thuộc Ukraina, và đến Mỹ năm 1993, khi gia đình anh được cấp tị nạn. Anh có bằng J.D. tại … Continue reading

January 20, 2021 · Leave a comment

“Thế nhưng, có những đêm” – Ilya Kaminsky

Ilya Kaminsky sinh năm 1977 ở Odessa, Liên Xô, nay thuộc Ukraina, và đến Mỹ năm 1993, khi gia đình anh được cấp tị nạn. Anh có bằng J.D. tại … Continue reading

September 10, 2020 · Leave a comment

“Ở một thời bình” – Ilya Kaminsky

Ilya Kaminsky sinh năm 1977 ở Odessa, Liên Xô, nay thuộc Ukraina, và đến Mỹ năm 1993, khi gia đình anh được cấp tị nạn. Anh có bằng J.D. tại … Continue reading

March 22, 2019 · Leave a comment

“Câu hỏi” – Ilya Kaminsky

Ilya Kaminsky sinh năm 1977 ở Odessa, Liên Xô, nay thuộc Ukraina, và đến Mỹ năm 1993, khi gia đình anh được cấp tị nạn. Anh có bằng J.D. tại … Continue reading

October 19, 2018 · Leave a comment

“Chúng tôi đã sống vui trong cuộc chiến” – Ilya Kaminsky

Ilya Kaminsky sinh năm 1977 ở Odessa, Liên Xô, nay thuộc Ukraina, và đến Mỹ năm 1993, khi gia đình anh được cấp tị nạn. Anh có bằng J.D. tại … Continue reading

June 10, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.