Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chúng tôi đã sống vui trong cuộc chiến” – Ilya Kaminsky

Ilya Kaminsky sinh năm 1977 ở Odessa, Liên Xô, nay thuộc Ukraina, và đến Mỹ năm 1993, khi gia đình anh được cấp tị nạn. Anh có bằng J.D. tại Trường Luật Hastings, Đại học California, và hiện là giảng viên Khoa Văn học Anh và Văn học So sánh tại Đại học Tiểu bang San Diego.

Chúng tôi đã sống vui trong cuộc chiến

Và khi họ ném bom ngôi nhà của những người khác, chúng tôi

đi biểu tình
nhưng không đủ, chúng tôi phản đối họ nhưng không

đủ. Tôi ở
trên giường tôi, quanh giường tôi nước Mỹ

đang rơi: từng ngôi nhà vô hình từng ngôi nhà vô hình từng ngôi nhà vô hình.

Tôi bê ghế ra sân và ngắm mặt trời.

Tháng thứ sáu
của một triều đại thảm khốc trong ngôi nhà của tiền

trên con phố của tiền trong thành phố của tiền trên đất nước của tiền,
đất nước vĩ đại của tiền bạc chúng tôi, chúng tôi (xin thứ lỗi)

đã sống vui trong cuộc chiến.

Ilya Kaminsky, “We Lived Happily During the War,” Deaf Republic (Graywolf Press, 2019). This poem was included in The Best American Poetry 2018.

Copyright © 2013 by Ilya Kaminsky | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 10, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: