Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Câu hỏi” – Ilya Kaminsky

Ilya Kaminsky.jpg

Ilya Kaminsky sinh năm 1977 ở Odessa, Liên Xô, nay thuộc Ukraina, và đến Mỹ năm 1993, khi gia đình anh được cấp tị nạn. Anh có bằng J.D. tại Trường Luật Hastings, Đại học California, và hiện là giảng viên Khoa Văn học Anh và Văn học So sánh tại Đại học Tiểu bang San Diego.

Câu hỏi

Người là gì?
Một khoảng lặng giữa hai trận pháo kích.

Ilya Kaminsky, “Question,” Deaf Republic (Graywolf Press, 2019).

Copyright © 2018 by Ilya Kaminsky | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 19, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: