Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nói cảm ơn nói xin lỗi” – Jericho Brown

Jericho Brown sinh năm 1976 ở Shreveport, Louisiana. Anh đã xuất bản ba tập thơ và được trao giải Whiting cho thơ năm 2009, giải sách Anisfield-Wolf cho thơ năm … Continue reading

June 16, 2020 · Leave a comment

“Bullet Points” – Jericho Brown

Jericho Brown sinh năm 1976 ở Shreveport, Louisiana. Anh đã xuất bản ba tập thơ và được trao giải Whiting cho thơ năm 2009, giải sách Anisfield-Wolf cho thơ năm … Continue reading

June 2, 2020 · Leave a comment

“Ganymede” – Jericho Brown

Jericho Brown sinh năm 1976 ở Shreveport, Louisiana. Anh đã xuất bản ba tập thơ và được trao giải Whiting cho thơ năm 2009, giải sách Anisfield-Wolf cho thơ năm … Continue reading

May 5, 2020 · 1 Comment

“Colosseum” – Jericho Brown

Jericho Brown sinh năm 1976 ở Shreveport, Louisiana. Anh đã xuất bản ba tập thơ và được trao giải Whiting cho thơ năm 2009, giải sách Anisfield-Wolf cho thơ năm … Continue reading

August 8, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.