Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: John Berryman

Mộng ca 14 – John Berryman

John Berryman (1914–1972) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1965, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1969, và giải thơ Bollingen … Continue reading

April 26, 2018 · Leave a comment

Mộng ca 28 – John Berryman

John Berryman (1914–1972) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1965, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1969, và giải thơ Bollingen … Continue reading

February 22, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.