Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Joseph Brodsky

“25. XII. 1993” – Joseph Brodsky

Joseph Brodsky sinh năm 1940 ở Leningrad và đến Hoa Kỳ năm 1972, nơi ông tiếp tục làm thơ và giảng dạy ở nhiều trường đại học. Ông được trao … Continue reading

September 29, 2019 · Leave a comment

“Daedalus ở Sicily” – Joseph Brodsky

Joseph Brodsky sinh năm 1940 ở Leningrad và đến Hoa Kỳ năm 1972, nơi ông tiếp tục làm thơ và giảng dạy ở nhiều trường đại học. Ông được trao … Continue reading

July 8, 2019 · Leave a comment

“Bắp cải và Cà rốt” – Joseph Brodsky

Joseph Brodsky sinh năm 1940 ở Leningrad và đến Hoa Kỳ năm 1972, nơi ông tiếp tục làm thơ và giảng dạy ở nhiều trường đại học. Ông được trao … Continue reading

July 6, 2019 · Leave a comment

“Törnfallet” – Joseph Brodsky

Joseph Brodsky sinh năm 1940 ở Leningrad và đến Hoa Kỳ năm 1972, nơi ông tiếp tục làm thơ và giảng dạy ở nhiều trường đại học. Ông được trao … Continue reading

February 15, 2019 · Leave a comment

“Một khúc ca” – Joseph Brodsky

Joseph Brodsky sinh năm 1940 ở Leningrad và đến Hoa Kỳ năm 1972, nơi ông tiếp tục làm thơ và giảng dạy ở nhiều trường đại học. Ông được trao … Continue reading

December 7, 2018 · Leave a comment

“Ở trong làng Chúa không sống ở các góc” – Joseph Brodsky

Joseph Brodsky sinh năm 1940 ở Leningrad và đến Hoa Kỳ năm 1972, nơi ông tiếp tục làm thơ và giảng dạy ở nhiều trường đại học. Ông được trao … Continue reading

October 11, 2018 · Leave a comment

“Tình ca” – Joseph Brodsky

Joseph Brodsky sinh năm 1940 ở Leningrad và đến Hoa Kỳ năm 1972, nơi ông tiếp tục làm thơ và giảng dạy ở nhiều trường đại học. Ông được trao … Continue reading

November 19, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.