Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Joseph Brodsky

“Những dòng cho kỳ nghỉ đông (Washington, D.C.)” – Joseph Brodsky

Joseph Brodsky sinh năm 1940 ở Leningrad và định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1972 sau khi bị chính quyền Liên Xô trục xuất. Ông được trao giải phê … Continue reading

September 20, 2021 · Leave a comment

“Café Trieste: San Francisco” – Joseph Brodsky

Joseph Brodsky sinh năm 1940 ở Leningrad và định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1972 sau khi bị chính quyền Liên Xô trục xuất. Ông được trao giải phê … Continue reading

September 12, 2021 · Leave a comment

“Mưa tháng Tám” – Joseph Brodsky

Joseph Brodsky sinh năm 1940 ở Leningrad và định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1972 sau khi bị chính quyền Liên Xô trục xuất. Ông được trao giải phê … Continue reading

August 31, 2021 · Leave a comment

“Mũi tên Ba Tư” – Joseph Brodsky

Joseph Brodsky sinh năm 1940 ở Leningrad và định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1972 sau khi bị chính quyền Liên Xô trục xuất. Ông được trao giải phê … Continue reading

August 28, 2021 · Leave a comment

Cuộc đối thoại Bi quan

Văn bản này có niên đại từ thế kỷ XI hoặc X trước Công nguyên và được biết đến trong giới học giả nền văn minh Sumer như là “Cuộc … Continue reading

August 19, 2021 · Leave a comment

“Ex Voto” – Joseph Brodsky

Joseph Brodsky sinh năm 1940 ở Leningrad và định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1972 sau khi bị chính quyền Liên Xô trục xuất. Ông được trao giải phê … Continue reading

August 10, 2021 · Leave a comment

“Sáu năm sau” – Joseph Brodsky

Joseph Brodsky sinh năm 1940 ở Leningrad và định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1972 sau khi bị chính quyền Liên Xô trục xuất. Ông được trao giải phê … Continue reading

July 30, 2021 · Leave a comment

“Aeneas và Dido” – Joseph Brodsky

Joseph Brodsky sinh năm 1940 ở Leningrad và định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1972 sau khi bị chính quyền Liên Xô trục xuất. Ông được trao giải phê … Continue reading

July 26, 2021 · Leave a comment

“Nói với Lycomedes trên đảo Scyros” – Joseph Brodsky

Joseph Brodsky sinh năm 1940 ở Leningrad và định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1972 sau khi bị chính quyền Liên Xô trục xuất. Ông được trao giải phê … Continue reading

July 22, 2021 · Leave a comment

“Bi ca cho W. H. Auden” – Joseph Brodsky

Joseph Brodsky sinh năm 1940 ở Leningrad và định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1972 sau khi bị chính quyền Liên Xô trục xuất. Ông được trao giải phê … Continue reading

July 15, 2021 · Leave a comment

“Ngày tháng lướt qua tôi” – Joseph Brodsky

Joseph Brodsky sinh năm 1940 ở Leningrad và định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1972 sau khi bị chính quyền Liên Xô trục xuất. Ông được trao giải phê … Continue reading

July 12, 2021 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.