Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Joy Harjo

“Có lẽ thế giới kết thúc ở đây” – Joy Harjo

Joy Harjo (1951–) là nhà thơ và nhạc sĩ người Mỹ Muscogee bản địa. Bà được trao giải William Carlos Williams năm 1991, giải Wallace Stevens năm 2015, và giải … Continue reading

November 19, 2017 · Leave a comment

“Hãy nhớ” – Joy Harjo

Joy Harjo (1951–) là nhà thơ và nhạc sĩ người Mỹ Muscogee bản địa. Bà được trao giải William Carlos Williams năm 1991, giải Wallace Stevens năm 2015, và giải … Continue reading

July 25, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.