Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bất diệt” – Joy Harjo

Joy Harjo (1951–) là nhà thơ và nhạc sĩ người Muscogee. Bà được trao giải William Carlos Williams năm 1991, giải Wallace Stevens năm 2015, và giải thơ Ruth Lilly … Continue reading

February 18, 2020 · Leave a comment

“Trời đang mưa ở Honolulu” – Joy Harjo

Joy Harjo (1951–) là nhà thơ và nhạc sĩ người Muscogee. Bà được trao giải William Carlos Williams năm 1991, giải Wallace Stevens năm 2015, và giải thơ Ruth Lilly … Continue reading

June 20, 2019 · Leave a comment

“Có lẽ thế giới kết thúc ở đây” – Joy Harjo

Joy Harjo (1951–) là nhà thơ và nhạc sĩ người Muscogee. Bà được trao giải William Carlos Williams năm 1991, giải Wallace Stevens năm 2015, và giải thơ Ruth Lilly … Continue reading

November 19, 2017 · 1 Comment

“Hãy nhớ” – Joy Harjo

Joy Harjo (1951–) là nhà thơ và nhạc sĩ người Muscogee. Bà được trao giải William Carlos Williams năm 1991, giải Wallace Stevens năm 2015, và giải thơ Ruth Lilly … Continue reading

July 25, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.