Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Văn chương và lưu vong” – Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa (1936–) là nhà văn người Peru. Ông được trao giải de Cervantes năm 1994 và giải Nobel văn chương năm 2010. Tiểu luận “Literature and Exile” được … Continue reading

July 25, 2016 · Leave a comment

Mario Vargas Llosa: Chủ nghĩa dân tộc và Utopia

Mario Vargas Llosa (1936–) là nhà văn người Peru. Ông được trao giải de Cervantes năm 1994 và giải Nobel văn học năm 2010. Tiểu luận “Nationalism and Utopia” được … Continue reading

July 12, 2016 · Leave a comment

Mario Vargas Llosa: Giá trị của văn chương

Mario Vargas Llosa (1936–) là nhà văn người Peru. Ông được trao giải de Cervantes năm 1994 và giải Nobel văn chương năm 2010. Tiểu luận dưới đây ban đầu … Continue reading

June 20, 2016 · Leave a comment

Mario Vargas Llosa: Một diễn ngôn ngắn về văn hóa

Mario Vargas Llosa (1936–) là nhà văn người Peru. Ông được trao giải de Cervantes năm 1994 và giải Nobel văn học năm 2010. Bản dịch dưới đây được thực … Continue reading

June 7, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.