Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Kẻ thù mới của dân chủ tự do

Nguồn: Mario Vargas Llosa, “El nuevo enemigo,” El País, 5 Mar 2017. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Chủ nghĩa cộng sản không còn là kẻ thù chính của nền dân … Continue reading

May 7, 2017 · Leave a comment

Mario Vargas Llosa viết về Ông già và biển cả

Mario Vargas Llosa (1936–) là nhà văn người Peru. Ông được trao giải de Cervantes năm 1994 và giải Nobel văn học năm 2010. Tiểu luận “El viejo y el mar” được … Continue reading

January 15, 2017 · 1 Comment

Thú vui rỗng tuếch của bóng đá – Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa (1936–) là nhà văn người Peru. Ông được trao giải de Cervantes năm 1994 và giải Nobel văn chương năm 2010. Thú vui rỗng tuếch của bóng … Continue reading

December 8, 2016 · 2 Comments

Don Quijote: Một tiểu thuyết của con người tự do

Mario Vargas Llosa (1936–) là nhà văn người Peru. Ông được trao giải de Cervantes năm 1994 và giải Nobel văn học năm 2010. “Una novela de hombres libres” là … Continue reading

September 10, 2016 · Leave a comment

“Văn chương và tiến bộ” – Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa (1936–) là nhà văn người Peru. Ông được trao giải de Cervantes năm 1994 và giải Nobel văn học năm 2010. “Văn chương và tiến bộ” là … Continue reading

September 3, 2016 · Leave a comment

“Chủ nghĩa xã hội và xe tăng” – Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa (1936–) là nhà văn người Peru. Ông được trao giải de Cervantes năm 1994 và giải Nobel văn học năm 2010. Tiểu luận “El socialismo y los … Continue reading

August 30, 2016 · Leave a comment

“Văn chương là lửa” – Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa (1936–) là nhà văn người Peru. Ông được trao giải de Cervantes năm 1994 và giải Nobel văn học năm 2010. Tiểu luận “La literatura es fuego” … Continue reading

August 27, 2016 · Leave a comment

“Văn học và truy cầu tự do” – Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa (1936–) là nhà văn người Peru. Ông được trao giải de Cervantes năm 1994, giải Jerusalem năm 1995, và giải Nobel văn học năm 2010. Năm 2011, … Continue reading

August 20, 2016 · Leave a comment

“Văn hóa và trật tự quốc tế mới” – Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa (1936–) là nhà văn người Peru. Ông được trao giải de Cervantes năm 1994 và giải Nobel văn học năm 2010. Tiểu luận “Culture and the New … Continue reading

August 10, 2016 · Leave a comment

Vargas Llosa: Nỗi sợ bay của tôi biến mất như thế nào

Mario Vargas Llosa (1936–) là nhà văn người Peru. Ông được trao giải de Cervantes năm 1994 và giải Nobel văn học năm 2010. Tiểu luận “How I Lost My … Continue reading

August 7, 2016 · Leave a comment

“Sự thật của những lời nói dối” – Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa (1936–) là nhà văn người Peru. Ông được trao giải de Cervantes năm 1994 và giải Nobel văn học năm 2010. Tiểu luận dưới đây được viết … Continue reading

August 1, 2016 · 2 Comments

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.