Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự kiện” – Natasha Trethewey

Natasha Trethewey (1966–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer năm 2007 cho tập Native Guard và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ … Continue reading

December 31, 2019 · Leave a comment

“Bổn phận” – Natasha Trethewey

Natasha Trethewey (1966–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer năm 2007 cho tập Native Guard và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ … Continue reading

September 18, 2019 · Leave a comment

“Những lý thuyết về thời gian và không gian” – Natasha Trethewey

Natasha Trethewey (1966–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer năm 2007 cho tập Native Guard và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 2012 … Continue reading

January 14, 2018 · Leave a comment

“Nỗi ăn năn” – Natasha Trethewey

Natasha Trethewey (1966–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer năm 2007 cho tập Native Guard và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 2012 … Continue reading

November 13, 2017 · Leave a comment

“Hôn nhân khác chủng tộc” – Natasha Trethewey

Natasha Trethewey (1966–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer năm 2007 cho tập Native Guard và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 2012 … Continue reading

April 25, 2017 · Leave a comment

“Sau cái chết của mẹ” – Natasha Trethewey

Natasha Trethewey (1966–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer năm 2007 cho tập Native Guard và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 2012 … Continue reading

April 2, 2017 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.