Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự kiện” – Natasha Trethewey

cross burning.jpg

Members of the Aryan Nations and the Ku Klux Klan gather outside Twin Falls, Idaho, for a cross-burning in 1987 | Photo by Matthew Mcvay/Corbis

Natasha Trethewey (1966–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Pulitzer năm 2007 cho tập Native Guard và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 2012 đến năm 2014, và hiện là giáo sư hàm Robert W. Woodruff ngành văn học Anh tại Đại học Emory.

Sự kiện

Chúng tôi kể câu chuyện này mỗi năm—
làm sao chúng tôi dòm ra ngoài từ cửa sổ, kéo rèm—
mặc dù chẳng có gì thực sự xảy ra,
cỏ cháy bây giờ lại xanh.

Chúng tôi dòm ra ngoài từ cửa sổ, kéo rèm,
chỗ cây thánh giá buộc như cây thông Giáng sinh,
cỏ cháy vẫn còn xanh. Rồi
chúng tôi tắt điện phòng, thắp những ngọn đèn bão.

Chỗ cây thánh giá buộc như cây thông Giáng sinh,
một toán người tụ tập, trắng như những thiên thần trong bộ áo choàng.
Chúng tôi tắt điện phòng và thắp những ngọn đèn bão,
những sợi bấc run rẩy trong những bình dầu.

Nó trông như những thiên thần tụ tập, toán người trắng trong bộ áo choàng.
Khi họ xong, họ rời đi nhanh chóng. Không ai đến.
Những sợi bấc run rẩy cả đêm trong những bình dầu;
đến sáng những ngọn lửa đã đều tắt lụi.

Khi họ xong, toán người họ rời đi nhanh chóng. Không ai đến.
Chẳng có gì thực sự xảy ra.
Đến sáng tất cả những ngọn lửa đã đều tắt lụi.
Chúng tôi kể câu chuyện này mỗi năm.

Natasha Trethewey, “Incident,” Native Guard (Houghton Mifflin, 2006).

Copyright © 2006 by Natasha Trethewey | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 31, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: