Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: René Char

“Cuộc đời nào…” – René Char

René Char sinh năm 1907 ở Île-sur-la-Sorgue. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1929, rồi hợp tác cùng Éluard và Breton trong một tập thơ năm 1930 nhưng bắt … Continue reading

June 14, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.