Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cuộc đời nào…” – René Char

rene-char.jpg

René Char at his home in 1986 | Author unknown

René Char sinh năm 1907 ở Île-sur-la-Sorgue. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1929, rồi hợp tác cùng Éluard và Breton trong một tập thơ năm 1930 nhưng bắt đầu xa rời các nhà thơ siêu thực từ giữa những năm 1930. Ông lãnh đạo một nhóm kháng chiến trong những năm 1940, giai đoạn mà ông tìm được những chủ đề lớn cho thơ của mình. Ông qua đời ở Paris năm 1988.

Cuộc đời nào…

Cuộc đời nào ló dạng
cũng kết liễu một kẻ bị thương.
Đây là cây vũ khí,
không gì,
mi, ta, có thể đổi cho nhau
với cuốn sách này,
và sự bí ẩn
mà đến lượt mi cũng sẽ trở thành
trong sự thất thường đắng cay của cát.

René Char, “Every Life…,” trans. James Wright in Selected Poems of René Char (New Directions, 1992).

Copyright © 1950 by René Char | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 14, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: