Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hãy trả cho họ” – René Char

René Char sinh năm 1907 ở Île-sur-la-Sorgue. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1929, rồi hợp tác cùng Éluard và Breton trong một tập thơ năm 1930 nhưng bắt đầu xa rời các nhà thơ siêu thực từ giữa những năm 1930. Ông lãnh đạo một nhóm kháng chiến trong những năm 1940, giai đoạn mà ông tìm được những chủ đề lớn cho thơ của mình. Ông qua đời ở Paris năm 1988.

Hãy trả cho họ

Hãy trả cho họ cái không còn hiện hữu trong họ,
Họ sẽ lại nhìn thấy hạt mùa bọc trong thân và lắc lư trên cỏ.
Hãy dạy họ, từ sa ngã đến khi trỗi dậy, mười hai tháng của khuôn mặt họ,
Họ sẽ trân trọng sự trống rỗng cho đến mong muốn tiếp của trái tim;
Bởi không gì bị đắm hay vui thú trong đống tro tàn;
Và với ai biết cách nhìn trái đất đơm hoa kết trái,
Thất bại không quan trọng, ngay cả khi tất cả đã mất.

René Char, “Restored to Them,” trans. Mary Ann Caws in Selected Poems of René Char (New Directions, 1992).

Copyright © 1948 by René Char | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 19, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: