Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Truyện ngắn: “Sếp” – Robert Coover

Robert Coover (1932–) là nhà văn người Mỹ và giáo sư hưu trí môn sáng tác văn chương tại Đại học Brown. Ông được trao giải Rea cho truyện ngắn … Continue reading

August 3, 2017 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Cô bồi bàn” – Robert Coover

Robert Coover (1932–) là nhà văn người Mỹ và giáo sư hưu trí môn sáng tác văn chương tại Đại học Brown. Ông được trao giải Rea cho truyện ngắn … Continue reading

June 12, 2017 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Hoàng tử ếch” – Robert Coover

Robert Coover (1932–) là nhà văn người Mỹ và giáo sư hưu trí môn sáng tác văn chương tại Đại học Brown. Ông được trao giải Rea cho truyện ngắn … Continue reading

April 9, 2017 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Going for a Beer” – Robert Coover

Robert Coover (1932–) là nhà văn người Mỹ và giáo sư hưu trí môn sáng tác văn chương tại Đại học Brown. Ông được trao giải Rea cho truyện ngắn … Continue reading

November 21, 2016 · Leave a comment

Truyện ngắn: “The Crabapple Tree” – Robert Coover

Robert Coover (1932–) là nhà văn người Mỹ và giáo sư hưu trí môn sáng tác văn chương tại Đại học Brown. Ông được trao giải Rea cho truyện ngắn … Continue reading

May 20, 2016 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.