Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mắt và răng” – Robert Lowell

Robert Lowell (1917–1977) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1947 và 1974, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm … Continue reading

July 9, 2020 · Leave a comment

“Để ý” – Robert Lowell

Robert Lowell (1917–1977) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1947 và 1974, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm … Continue reading

January 16, 2020 · Leave a comment

“Vĩ thanh” – Robert Lowell

Robert Lowell (1917–1977) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1947 và 1974, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm … Continue reading

August 29, 2018 · Leave a comment

“Các nhà thơ đã chết của chúng ta” – Robert Lowell

Robert Lowell (1917–1977) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1947 và 1974, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm … Continue reading

August 8, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.