Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Các nhà thơ đã chết của chúng ta” – Robert Lowell

robert lowell.jpeg

Photo by Elsa Dorfman

Robert Lowell (1917–1977) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1947 và 1974, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1960, và giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1977, và là Cố vấn về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1947–1948.

Các nhà thơ đã chết của chúng ta

Hàng lối họ kéo ra từ hư không, trải đến nỗi buồn.
Tôi nghĩ về những người đã từng có hóa đơn ngất ngưởng,
những con tàu thép trong cơn hủy hoại văn chương,
thậm chí cả ác tâm nay cũng quên lãng. “Anh ta tồn tại,”
như một tay thi hào Stalinist già nói về người bạn
bị đày đến Siberia. “Cái lạnh giúp anh ta sáng tác.”
Như Jean Stafford ngày nhỏ đứng trên ghế mặc đồ;
“Như thế thì dễ hơn nhiều.” Không ăn mặc,
không đánh răng, búng lá thư chưa mở thì dễ dàng hơn.
Có khi trong nhiều ngày tôi chỉ nghe thấy tiếng các vị,
mặt trời hè sẽ không tô điểm cho các vị một lần nào nữa
bằng y phục của nàng với những hoa lá mới…
nostalgie de la boue của nàng thứ che chở lũ vượn
và động vật nguyên sinh khỏi các quyền của con người.

Robert Lowell, “Our Dead Poets,” History (Farrar, Straus and Giroux, 1973).

Copyright © 1973 by Robert Lowell | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 8, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: