Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bão” – Sherman Alexie

Sherman Alexie (1966–) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ Anh Điêng. Anh được trao giải PEN/Hemingway năm 1993, giải Sách Mỹ năm 1996, giải PEN/Malamud năm 2001, giải … Continue reading

November 25, 2017 · Leave a comment

“Người sống sót” – Sherman Alexie

Sherman Alexie (1966–) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ Anh Điêng. Ông được trao giải PEN/Hemingway năm 1993, giải Sách Mỹ năm 1996, giải PEN/Malamud năm 2001, giải … Continue reading

August 21, 2017 · Leave a comment

“Điếu ca” – Sherman Alexie

Sherman Alexie (1966–) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ Anh Điêng. Anh được trao giải PEN/Hemingway năm 1993, giải Sách Mỹ năm 1996, giải PEN/Malamud năm 2001, giải … Continue reading

July 3, 2017 · Leave a comment

“Bài sonnet, với bầy” – Sherman Alexie

Sherman Alexie (1966–) là nhà văn và nhà thơ người Mỹ Anh Điêng. Anh được trao giải PEN/Hemingway năm 1993, giải Sách Mỹ năm 1996, giải PEN/Malamud năm 2001, giải … Continue reading

April 8, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.