Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đường mây” – Tess Gallagher

Tess Gallagher (1943–) là nhà thơ và nhà văn người Mỹ. Sống chung với nhà văn Raymond Carver từ năm 1979, năm 1988 hai người làm lễ cưới được sáu … Continue reading

December 1, 2019

“Khe hở” – Tess Gallagher

Tess Gallagher (1943–) là nhà thơ và nhà văn người Mỹ. Sống chung với nhà văn Raymond Carver từ năm 1979, năm 1988 hai người làm lễ cưới được sáu … Continue reading

May 23, 2019 · Leave a comment

“Những người đàn ông cao nhất ở châu Âu” – Tess Gallagher

Tess Gallagher (1943–) là nhà thơ và nhà văn người Mỹ. Sống chung với nhà văn Raymond Carver từ năm 1979, năm 1988 hai người làm lễ cưới được sáu … Continue reading

December 15, 2017 · Leave a comment

“Tôi ngừng làm thơ” – Tess Gallagher

Tess Gallagher (1943–) là nhà thơ và nhà văn người Mỹ. Sống chung với nhà văn Raymond Carver từ năm 1979, năm 1988 hai người làm lễ cưới được sáu … Continue reading

December 25, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.