Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Tess Gallagher

“Những người đàn ông cao nhất ở châu Âu” – Tess Gallagher

Tess Gallagher (1943–) là nhà thơ và nhà văn người Mỹ. Bà là vợ nhà văn Raymond Carver. Những người đàn ông cao nhất ở châu Âu là đến từ … Continue reading

December 15, 2017 · Leave a comment

“Tôi ngừng làm thơ” – Tess Gallagher

Tess Gallagher (1943–) là nhà thơ và nhà văn người Mỹ. Bà là vợ nhà văn Raymond Carver. Tôi ngừng làm thơ để gấp quần áo. Bất kể ai sống ai … Continue reading

December 25, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.