Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những người đàn ông cao nhất ở châu Âu” – Tess Gallagher

Tess Gallagher.jpg

Photo by Bryan Farrell

Tess Gallagher (1943–) là nhà thơ và nhà văn người Mỹ. Sống chung với nhà văn Raymond Carver từ năm 1979, năm 1988 hai người làm lễ cưới được sáu tuần thì Carver qua đời.

Những người đàn ông cao nhất ở châu Âu

là đến từ Montenegro. Cả những
người đàn bà cao đi cao gót đinh
mười phân. Không, tôi không muốn
làm một người đàn bà cao hay một
người đàn ông cao. Cúi quá nhiều.
Tốt hơn là làm một người học với.
Nhưng mà ahh—thoáng thấy cây liễu
cũng làm tôi nghĩ lại hoàn toàn.

Tess Gallagher, “The Tallest Men in Europe,” Midnight Lantern: New and Selected Poems (Graywolf Press, 2011). This poem was first published in The New Yorker (May 16, 2011 Issue).

Copyright © 2011 by Tess Gallagher | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 15, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: