Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Khe hở” – Tess Gallagher

Tess Gallagher

Photo by Morella Muñoz-Tebar T.

Tess Gallagher (1943–) là nhà thơ và nhà văn người Mỹ. Sống chung với nhà văn Raymond Carver từ năm 1979, năm 1988 hai người làm lễ cưới được sáu tuần thì Carver qua đời.

Khe hở

Tôi bước vào thế giới này mà không muốn
đến. Tôi rời bỏ nó mà không
muốn đi. Trong khi đó,
khi có vẻ có những hai cánh cửa,
thì chỉ có một—bước
                                           chân này đi qua.

Tess Gallagher, “Opening,” Is, Is Not (Graywolf Press, 2019).

Copyright © 2019 by Tess Gallagher | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 23, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: