Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tôi ngừng làm thơ” – Tess Gallagher


Tess Gallagher and Raymond Carver.jpg

Tess Gallagher and Raymond Carver, 1984 | Photo by Marion Ettlinger/Corbis

Tess Gallagher (1943–) là nhà thơ và nhà văn người Mỹ. Bà là vợ nhà văn Raymond Carver.

Tôi ngừng làm thơ

để gấp quần áo. Bất kể ai sống
ai chết, tôi vẫn là đàn bà.
Lúc nào tôi cũng có rất nhiều việc phải làm.
Tôi đưa hai cánh tay của áo anh
vào với nhau. Chẳng có gì ngăn được
sự dịu dàng của chúng tôi. Tôi sẽ trở lại
với bài thơ. Tôi sẽ trở lại làm
đàn bà. Nhưng giờ thì
có một cái áo, một cái áo khổng lồ
trong tay tôi, và đâu đó một cô gái nhỏ
đang đứng cạnh mẹ mình
xem để biết nó làm ra sao.

Tess Gallagher, “I Stop Writing the Poem,” Moon Crossing Bridge (Graywolf Press, 1992).

Copyright © 1992 by Tess Gallagher | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 25, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: