Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ai ca” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Ai ca Anh … Continue reading

November 23, 2022 · Leave a comment

“Ánh sáng tràn vào” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Ánh sáng tràn … Continue reading

November 17, 2022 · Leave a comment

“Đô trưởng” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Đô trưởng Khi … Continue reading

November 9, 2022 · Leave a comment

“Air Mail” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Air Mail Đi … Continue reading

October 30, 2022 · Leave a comment

“Ngoại ô” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Ngoại ô Những … Continue reading

October 20, 2022 · Leave a comment

“Syros” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Syros Ở cảng … Continue reading

October 13, 2022 · Leave a comment

“Sự im lặng” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Sự im lặng … Continue reading

October 3, 2022 · Leave a comment

“Dãy núi đen” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Dãy núi đen … Continue reading

August 1, 2022 · Leave a comment

“Từ tháng Bảy năm 1990” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Từ tháng Bảy … Continue reading

July 23, 2022 · Leave a comment

“Từ đỉnh đồi” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Từ đỉnh đồi … Continue reading

July 16, 2022 · Leave a comment

“Một đêm đông” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Một đêm đông … Continue reading

July 11, 2022 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.