Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tuyết đang rơi” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Tuyết đang rơi … Continue reading

April 8, 2022 · Leave a comment

“Hai thành phố” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Hai thành phố … Continue reading

March 27, 2022 · Leave a comment

“Ba khổ” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Ba khổ 1 … Continue reading

January 18, 2022 · Leave a comment

“Bất an quốc gia” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Bất an quốc … Continue reading

January 4, 2022 · Leave a comment

“Sau trận hạn dài” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Sau trận hạn … Continue reading

December 29, 2021 · Leave a comment

“Những bưu thiếp đen” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Những bưu thiếp … Continue reading

December 21, 2021 · Leave a comment

“Gửi bạn bè bên kia một biên giới” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Gửi bạn bè … Continue reading

December 15, 2021 · Leave a comment

“Cặp đôi” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Cặp đôi Họ … Continue reading

October 27, 2021 · Leave a comment

“Sâu trong châu Âu” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Sâu trong châu … Continue reading

October 20, 2021 · Leave a comment

“Bi ca” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Bi ca Tôi … Continue reading

October 10, 2021 · 1 Comment

“Allegro” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Allegro Tôi chơi … Continue reading

August 11, 2021 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.