Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Tomas Tranströmer

“Kyrie” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Kyrie Đôi khi … Continue reading

July 23, 2021 · Leave a comment

“Tháng Mười một” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Tháng Mười một … Continue reading

October 31, 2020 · Leave a comment

“Căn nhà của đau đầu” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Căn nhà của … Continue reading

August 18, 2020 · Leave a comment

“Con chim dạ oanh ở Badelunda” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Con chim dạ … Continue reading

March 2, 2020 · Leave a comment

“Postludium” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Postludium [Khúc dạo … Continue reading

December 20, 2019 · Leave a comment

“Giữa đông” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Giữa đông Một … Continue reading

December 5, 2019 · Leave a comment

“Tháng Tư và thinh lặng” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Tháng Tư và … Continue reading

April 1, 2019 · Leave a comment

“Từ tháng Ba năm 1979” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Từ tháng Ba năm … Continue reading

June 23, 2017 · Leave a comment

“Trang sách đêm” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Trang sách đêm Tôi … Continue reading

May 27, 2017 · 1 Comment

“Khoảnh rừng trống” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Khoảnh rừng trống Sâu … Continue reading

February 3, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.