Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Tomas Tranströmer

“Tháng Tư và thinh lặng” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ và dịch giả người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. … Continue reading

April 1, 2019 · Leave a comment

“Từ tháng Ba năm 1979” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ và dịch giả người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Từ … Continue reading

June 23, 2017 · Leave a comment

“Trang sách đêm” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ và dịch giả người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Trang … Continue reading

May 27, 2017 · 1 Comment

“Khoảnh rừng trống” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ và dịch giả người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Khoảnh … Continue reading

February 3, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.