Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sau cái chết của một người” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Sau cái chết … Continue reading

March 4, 2023 · Leave a comment

“Ở châu thổ sông Nile” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Ở châu thổ … Continue reading

February 22, 2023 · Leave a comment

“Một bóng người tối, bơi” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Một bóng người … Continue reading

February 6, 2023 · Leave a comment

“Bức tranh thời tiết” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Bức tranh thời … Continue reading

January 15, 2023 · Leave a comment

“Mô típ Trung Cổ” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Mô típ Trung … Continue reading

January 5, 2023 · Leave a comment

“Berceuse” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Berceuse Tôi là … Continue reading

December 29, 2022 · Leave a comment

“Sáu đông” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Sáu đông 1 … Continue reading

December 23, 2022 · Leave a comment

“Chuyến đêm” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Chuyến đêm Chen … Continue reading

December 18, 2022 · Leave a comment

“Tháng Mười một ở Đông Đức cũ” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Tháng Mười một … Continue reading

December 8, 2022 · Leave a comment

“Ai ca” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Ai ca Anh … Continue reading

November 23, 2022 · Leave a comment

“Ánh sáng tràn vào” – Tomas Tranströmer

Tomas Tranströmer (1931–2015) là nhà thơ người Thụy Điển. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1990 và giải Nobel văn chương năm 2011. Ánh sáng tràn … Continue reading

November 17, 2022 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.