Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Dạy khỉ làm thơ” – James Tate

james tate.jpg

James Tate at Reed College, Portland, Oregon, Jan. 1968 | Photo by William Stafford

James Tate (1943–2015) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải William Carlos Williams năm 1991, giải Pulitzer cho thơ năm 1992, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1994, và giải Wallace Stevens năm 1995. Ông dạy ở Đại học Massachusetts Amherst từ năm 1971 cho đến khi qua đời.

Dạy khỉ làm thơ

Họ chẳng mấy vất vả
dạy khỉ làm thơ:
đầu tiên họ trói hắn xuống ghế,
rồi buộc bút chì vào tay
(giấy đã ghim sẵn).
Rồi tiến sĩ Bluespire cúi xuống vai
và thì thầm vào tai hắn:
“Trông mày như một vị thần ngồi đấy.
Sao không thử viết gì đi?”

James Tate, “Teaching the Ape to Write Poems,” Selected Poems (Wesleyan University Press, 2013).

Copyright © 1970 by James Tate | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 11, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: