Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thân mình của khí” – Ocean Vuong


ocean vuong.jpg

Ocean Vuong (1988–) là tác giả của Night Sky with Exit Wounds (Copper Canyon Press, 2016).

Thân mình của khí

Giả sử bạn có thay đổi đời mình.
& cơ thể không chỉ là

một phần của đêm—bọc
bằng những vết bầm. Giả sử bạn dậy

& thấy bóng mình được thay
bằng một con sói đen. Cậu bé, đẹp đẽ

& đã đi. Nên bạn cầm con dao đến bức tường
thay vào đó. Bạn khắc & khắc

cho đến khi một đồng xu ánh sáng xuất hiện
& bạn gặp được, cuối cùng,

hạnh phúc. Con mắt
chằm chằm nhìn lại từ bên kia—

chờ đợi.

Ocean Vuong, “Torso of Air,” Night Sky with Exit Wounds (Copper Canyon Press, 2016).

Copyright © 2013, 2016 by Ocean Vuong | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Bài thơ này là một lời đáp lại bài sonnet “Archaischer Torso Apollos” của Rainer Maria Rilke. Xin xem bản dịch bài này của Stephen Mitchell ở đây, của Sarah Stutt ở đây, hay của Art Beck ở đây.

Torso of Air

Suppose you do change your life.
& the body is more than

a portion of night—sealed
with bruises. Suppose you woke

& found your shadow replaced
by a black wolf. The boy, beautiful

& gone. So you take the knife to the wall
instead. You carve & carve

until a coin of light appears
& you get to look in, at last,

on happiness. The eye
staring back from the other side—

waiting.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 11, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,495 other followers

%d bloggers like this: