Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Ocean Vuong

“Lễ Tạ ơn 2006” – Ocean Vuong

Ocean Vuong là tác giả của tập thơ Night Sky with Exit Wounds, tác phẩm đoạt giải Whiting cho thơ năm 2016, giải Felix Dennis cho tập thơ đầu xuất … Continue reading

November 28, 2020 · Leave a comment

“Gần như là người” – Ocean Vuong

Ocean Vuong là tác giả của tập thơ Night Sky with Exit Wounds, tác phẩm đoạt giải Whiting cho thơ năm 2016, giải Felix Dennis cho tập thơ đầu xuất sắc … Continue reading

July 29, 2019 · Leave a comment

Trên mặt đất chúng ta đã một thoáng huy hoàng

Ocean Vuong được biết đến trước hết là một nhà thơ. Khi tập thơ đầu của anh, Night Sky with Exit Wounds, đoạt giải T. S. Eliot năm 2017, Vuong … Continue reading

June 22, 2019 · Leave a comment

“Những kẻ gom nhặt” – Ocean Vuong

Ocean Vuong (1988–) là tác giả của tập thơ Night Sky with Exit Wounds. Anh được trao giải Whiting cho thơ năm 2016, giải Felix Dennis cho tập thơ đầu … Continue reading

January 11, 2019 · Leave a comment

“Đầu trước” – Ocean Vuong

Ocean Vuong (1988–) là tác giả của tập thơ Night Sky with Exit Wounds. Anh được trao giải Whiting cho thơ năm 2016, giải Felix Dennis cho tập thơ đầu xuất sắc … Continue reading

January 17, 2018 · 1 Comment

“Logophobia” – Ocean Vuong

Ocean Vuong (1988–) là tác giả của tập thơ Night Sky with Exit Wounds. Anh được trao giải Whiting cho thơ năm 2016, giải Felix Dennis cho tập thơ đầu xuất sắc … Continue reading

September 23, 2017 · Leave a comment

“Thân mình của khí” – Ocean Vuong

Ocean Vuong (1988–) là tác giả của tập thơ Night Sky with Exit Wounds. Anh được trao giải Whiting cho thơ năm 2016, giải Felix Dennis cho tập thơ đầu xuất sắc … Continue reading

February 11, 2017 · Leave a comment

“Bức ảnh” – Ocean Vuong

Ocean Vuong (1988–) là tác giả của tập thơ Night Sky with Exit Wounds. Anh được trao giải Whiting cho thơ năm 2016, giải Felix Dennis cho tập thơ đầu xuất sắc … Continue reading

December 20, 2016 · Leave a comment

“Ngưỡng” – Ocean Vuong

Ocean Vuong (1988–) là tác giả của tập thơ Night Sky with Exit Wounds. Anh được trao giải Whiting cho thơ năm 2016, giải Felix Dennis cho tập thơ đầu xuất sắc … Continue reading

December 6, 2016 · 2 Comments

“Hôn kiểu người Việt” – Ocean Vuong

Ocean Vuong (1988–) là tác giả của tập thơ Night Sky with Exit Wounds. Anh được trao giải Whiting cho thơ năm 2016, giải Felix Dennis cho tập thơ đầu xuất sắc … Continue reading

December 3, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.