Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hôn kiểu người Việt” – Ocean Vuong


Ocean Vuong.jpg

Ocean Vuong (1988–) là tác giả của tập thơ Night Sky with Exit Wounds. Anh được trao giải Whiting cho thơ năm 2016, giải Felix Dennis cho tập thơ đầu xuất sắc nhất năm 2017, và giải T. S. Eliot năm 2018. Anh dạy tại Đại học Massachusetts, Amherst.

Hôn kiểu người Việt

Bà tôi hôn
như thể bom đang nổ ở sân sau nhà,
nơi bạc hà và hoa nhài phẩy hương
qua cửa sổ bếp,
như thể ở đâu đó, một cơ thể đang rã rời
và những ngọn lửa đang tìm đường trở lại
qua những mạch máu của đùi một chàng trai trẻ,
như thể để bước ra khỏi cửa, thân mình bạn
sẽ nhảy cùng những vết thương xuyên.
Khi bà tôi hôn, sẽ không
có âu yếm cầu kỳ, không âm nhạc Tây phương
của đôi môi mím chặt, bà hôn như thể để hít lấy
bạn vào bên trong bà, mũi ép vào má
để mùi của bạn đọng lại thành những giọt mật vàng
trong phổi, như thể trong khi bà ôm bạn
cái chết cũng đang nắm chặt cổ tay.
Bà tôi hôn như thể lịch sử
chưa bao giờ chấm dứt, như thể ở đâu đó
một cơ thể vẫn đang
rã rời.

Ocean Vuong, “Kissing in Vietnamese,” Burnings: A Chapbook of Poetry (Sibling Rivalry Press, 2010).

Copyright © 2010 by Ocean Vuong | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisements

2 comments on ““Hôn kiểu người Việt” – Ocean Vuong

  1. Bà Tám
    December 4, 2016

    Hôn Kiểu Việt.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 3, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,686 other followers

%d bloggers like this: