Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Logophobia” – Ocean Vuong


ocean vuong.jpg

Photograph by Tom Hines

Ocean Vuong (1988–) là tác giả tập thơ Night Sky with Exit Wounds. Anh được trao giải Whiting cho thơ (US) năm 2016 và giải Felix Dennis cho tập thơ đầu xuất sắc nhất (UK) năm 2017.

Logophobia

Rồi sau đó, tôi dậy
         trong màn đêm đỏ
để viết
         gia đình*
trên mẩu giấy vàng.

Ngó xuyên qua các chữ cái
         tôi có thể nhìn
vào trái đất
         bên dưới, vẻ mờ xanh
của xương.

Vội vã—
         tôi khoan mực
thành một dấu chấm.
         Cái lỗ sâu nhất,
nơi viên đạn,

sau khi xuyên
         vào lưng cha tôi,
đã nằm
         lại nghỉ.
Vội vã—tôi trèo

vào trong.
         Tôi bước vào
đời mình
         cách từ ngữ
bước vào tôi—

bằng cách rơi
         xuyên qua
sự im lặng
         của cái mồm
này há rộng.

*tiếng Việt trong nguyên tác

Ocean Vuong, “Logophobia,” Night Sky with Exit Wounds (Copper Canyon Press, 2016).

Copyright © 2016 by Ocean Vuong | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 23, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,649 other followers

%d bloggers like this: