Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Kể chuyện cho chúng cháu đi bà” – Natalie Wise

Natalie Wise.jpg

Natalie Wise | Photo © Sweet Spot Style

Natalie Wise có bằng M.F.A. về thơ tại Dartmouth College.

Kể chuyện cho chúng cháu đi bà

Tôi tự hỏi chuyện nào mình sẽ nhớ:
Rằng tôi yêu bạn thân nhất của bạn trai?
Rằng tôi ngồi trên chuyến tàu cô đơn đến Boston?
Rằng tôi không bao giờ có thể giữ được bình tĩnh?
Có lẽ tôi chỉ nên kể cho chúng
Sữa $2.89 một gallon còn bánh mì thì $3.29
Và iPhone $200 một cái
Năm 2010, khi tôi mới 22.

Natalie Wise, “Tell Us a Story, Grandma,” The New Yorker (February 2, 2015 Issue).

Copyright © 2015 by Natalie Wise | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 23, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: