Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự quên lãng” – Kevin Young

Kevin Young.jpg

Photo by Tim Moxley

Kevin Young (1970–) là nhà thơ người Mỹ. Anh được trao giải thơ Lenore Marshall năm 2015 và hiện là giám đốc Trung tâm Schomburg về Nghiên cứu Văn hóa Da màu tại Thư viện Công cộng New York và từ tháng 11 năm 2017 là biên tập viên thơ của tạp chí The New Yorker.

Sự quên lãng

Trên cánh đồng đàn bò xem xét
             sự quên lãng, nghiền đi

rồi ngẫm lại. Chúng & nhiều túi dạ dày
             của chúng biết chẳng có gì

lạc mất mãi mãi—rằng cỏ, gần như
             tàn tạ, vẫn lại hồi sinh,

vẫn lại. Thậm chí chúng còn biết
             cơn hạn sẽ chấm dứt

dẫu gia đình mà chúng thuộc về
             thì quên. Đàn bò biết con mắt

chầm chậm nhắm của cái ao
             sẽ mở ra lần nữa

& bầu trời—mưa sẽ tìm thấy
             những cái lưng gù của chúng,

cống vật của mặt đất cháy bỏng.
             Đàn bò giữ không tiếng kêu, chỉ

tiếng rên thầm của một người nô lệ.
             Con dốc thoải này

chúng phải trèo lên.

Kevin Young, “Oblivion,” The New Yorker (January 26, 2015 Issue).

Copyright © 2015 by Kevin Young | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 23, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: