Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Lễ Tạ ơn 2006” – Ocean Vuong

Ocean Vuong là tác giả của tập thơ Night Sky with Exit Wounds, tác phẩm đoạt giải Whiting cho thơ năm 2016, giải Felix Dennis cho tập thơ đầu xuất sắc nhất năm 2017, và giải thơ T. S. Eliot năm 2017. Sinh năm 1988 ở Sài Gòn, anh hiện sống ở Northampton, Massachusetts.

Lễ Tạ ơn 2006

Brooklyn đêm nay lạnh quá
& tất cả bạn bè đều cách đến ba năm.
Má tôi nói tôi có thể là bất cứ thứ gì
tôi muốn—nhưng tôi đã chọn sống.
Trên bậc một tòa nhà đá nâu cổ,
một điếu thuốc lóe lên, rồi lụi.
Tôi bước về phía đó: một lưỡi dao cạo
mài sắc bằng im lặng.
Viền hàm anh khắc trong khói.
Cái miệng nơi tôi bước trở lại
thành phố này. Kẻ lạ ơi, tiếng vọng
thấy được, đây là tay tôi, đổ đầy máu loãng
như nước mắt của một góa phụ. Tôi đã sẵn sàng.
Tôi đã sẵn sàng làm mọi con vật
mà người bỏ lại sau lưng.

Ocean Vuong, “Thanksgiving 2006,” Night Sky with Exit Wounds (Copper Canyon Press, 2016).

Copyright © 2016 by Ocean Vuong | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 28, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: