Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Lời xưng tội” – Donald Justice

Donald Justice (1925–2004) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1980, giải Bollingen năm 1991, và giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996.

Lời xưng tội

Mi không có tên, tội ác thân quen;
Chẳng có gì để thì thầm.
Mi đã trốn chạy qua nhiều chiếc gối,
Nhưng chẳng để lại gì sau lưng.

Mặc trong sự im lặng mi hứa,
Mi đi qua mà không ai nhận ra.
Không cửa giữ mi, không gương;
Ta là nhân chứng đơn độc.

Mi đã trốn vào trong khói,
Vào cái miệng tối của những đường hầm.
Một khi trên phố mi được an toàn.
Mi là một giữa số đông.

Donald Justice, “The Confession,” Departures (Atheneum, 1973). This poem was first published, in a slightly different form, in The New Yorker (November 29, 1969 Issue).

Copyright © 1973 by Donald Justice | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 28, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: