Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài thơ về điệu nhảy” – Cornelius Eady

Cornelius Eady sinh năm 1954 ở Rochester, New York. Là tác giả của tám tập thơ, ông cùng Toi Derricotte lập nên Quỹ Cave Canem, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm giúp đỡ các tác giả Mỹ Phi, năm 1996. Ông hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Notre Dame.

Bài thơ về điệu nhảy

Những người muốn làm vũ công
Họ nên biết quy tắc:
Học yêu lấy mình.
Sẵn sàng cho thất bại.

Đừng lấy các nhà thơ làm bạn.
Họ thích ăn.
Họ là một cám dỗ liên tục.
Hơn thế nữa,
Họ sẽ cố
Đặt một điệu nhảy
Của cuộc đời
Lên giấy,
Và đòi bạn phải hiểu nó.

Bạn sẽ cần đến thuốc:
Bột cho chân,
Cao cho những cơ bắp mỏi,
Và có lẽ,
Đôi khi,
Khi nghệ thuật của bạn cho phép,
Một ai đó để xoa cho bạn.

Cornelius Eady, “Dance Poem,” Victims of the Latest Dance Craze (Carnegie Mellon University Press, 1997).

Copyright © 1997 by Cornelius Eady | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 29, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: