Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một bài thơ chân thật” – Lloyd Schwartz

Lloyd Schwartz.jpg

Lloyd Schwartz | Photo © Token Creek Chamber Music Festival

Lloyd Schwartz (1941–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư hàm Frederick S. Troy ngành văn học Anh tại Đại học Massachusetts Boston. Ông được trao giải Pulitzer cho phê bình năm 1994.

Một bài thơ chân thật

Tôi đang làm một bài thơ chân thật, chẳng thể cho ai đọc.

Chẳng bao giờ có thể cho ai đọc.

Vì nó nói chính xác tôi nghĩ gì, và cái tôi nghĩ thì làm tôi sợ.

Đôi khi nó làm tôi hài lòng.

Thường thì chỉ đem lại bất hạnh.

Và bài thơ này nói chính xác những gì tôi nghĩ.

Cái tôi nghĩ về mình, cái tôi nghĩ về bạn bè mình, cái tôi nghĩ về người tình.

Chính xác.

Có những phần có thể làm hài lòng, có những chỗ có thể làm họ sợ.

Có những chỗ sẽ đem lại bất hạnh.

Và tôi không muốn làm tổn thương họ, tôi không muốn làm tổn thương họ.

Tôi không muốn làm tổn thương một ai.

Tôi chỉ muốn mọi người yêu tôi mãi.

Nhưng bài thơ tôi vẫn làm.

Vì sao?

Vì sao tôi vẫn làm?

Sẽ chẳng có ai đọc.

Sẽ chẳng có ai đọc.

Tôi vẫn làm dù chẳng thể cho ai đọc.

Tôi vẫn làm dù có thể có người đau.

Lloyd Schwartz, “A True Poem,” Cairo Traffic (The University of Chicago Press, 2000).

Copyright © 2000 by Lloyd Schwartz | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 27, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: