Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ngọc trai của Vermeer” – Lloyd Schwartz

Lloyd Schwartz (1941–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư hàm Frederick S. Troy ngành văn học Anh tại Đại học Massachusetts Boston. Ông được trao giải Pulitzer cho … Continue reading

August 23, 2019 · Leave a comment

“Tại anh tại ả” – Lloyd Schwartz

Lloyd Schwartz (1941–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư hàm Frederick S. Troy ngành văn học Anh tại Đại học Massachusetts Boston. Ông được trao giải Pulitzer cho … Continue reading

October 11, 2018 · Leave a comment

“Sáu từ” – Lloyd Schwartz

Lloyd Schwartz (1941–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư hàm Frederick S. Troy ngành văn học Anh tại Đại học Massachusetts Boston. Ông được trao giải Pulitzer cho … Continue reading

August 21, 2018 · Leave a comment

“Khiêu dâm” – Lloyd Schwartz

Lloyd Schwartz (1941–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư hàm Frederick S. Troy ngành văn học Anh tại Đại học Massachusetts Boston. Ông được trao giải Pulitzer cho … Continue reading

June 5, 2018 · Leave a comment

“Một bài thơ chân thật” – Lloyd Schwartz

Lloyd Schwartz (1941–) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư hàm Frederick S. Troy ngành văn học Anh tại Đại học Massachusetts Boston. Ông được trao giải Pulitzer cho … Continue reading

July 27, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.