Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự tha thứ” – Christopher Soto

Christopher Soto.jpg

Christopher Soto | Photo by Rachel Eliza Griffiths

Christopher Soto (1991–) là tác giả của tập thơ Sad Girl Poems (Sibling Rivalry Press, 2016) và tổng biên tập tập san Nepantla: A Journal Dedicated to Queer Poets of Color.

Sự tha thứ

cho Cha

Con đang viết cho cha
         10 năm
    & 2.000 dặm
                 Tính từ
    Sự im lặng của chúng ta
Miệng con một cái hang
Đã sụp
      Con đang viết
  Trong khi cha
Cha mặc cái
                Áo viện &
          Đếm những thất bại
  Ví như việc cơ thể
Chẳng thể nào gượng dậy
             Con thấy những ngón tay
Mò mẫm trong
       Hộp thuốc     như thể
             Động đất ở
    Trên tay
                Con nghĩ đã đến lúc
    Để chúng ta  từ bỏ
Sự nhẫn tâm của mình
             Để chúng ta nói
Thật m ề m
Chúng ta chỉ
                Là người.

Christopher Soto, “Forgiveness,” Poem-a-Day, February 2, 2018.

Copyright © 2018 by Christopher Soto | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 2, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: