Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Làm tình mệt mỏi” – Chana Bloch

Excursion into Philosophy.jpg

Excursion into Philosophy, 1959 by Edward Hopper

Chana Bloch (1940–2017) là tác giả của sáu tập thơ và đồng dịch giả của sáu tập thơ tiếng Hebrew, trong đó có “The Song of Songs,” “Hovering at a Low Altitude: The Collected Poetry of Dahlia Ravikovitch,” và “Yehuda Amichai: The Selected Poetry.”

Làm tình mệt mỏi

Cố đánh que diêm trong một hộp diêm
đã để cả mùa đông dưới đống gỗ:
lưu huỳnh ẩm
trên tấm bìa thấm nước.
Tôi thấy mình đang ngáp. Qua cửa sổ
tôi nhìn con chim sẻ con mèo
cứ vờn mãi xung quanh.

Như lật các trang của một cuốn sách mà giáo viên giao—

Em nên đọc nó, cô nói.
Đó là thứ văn chương vĩ đại.

Chana Bloch, “Tired Sex,” Mrs. Dumpty (University of Wisconsin Press, 1998). This poem was first published in The Atlantic Monthly (Dec. 1997) and was included in The Best American Poetry 1999.

Copyright © 1997 by Chana Bloch | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 14, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: