Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Khởi đầu của ánh sáng” – Mark Strand

moonlight.jpg

Night on Awaji Island | Photo by Wilson Lee

Mark Strand (1934–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 1992, giải Bollingen năm 1993, giải Pulitzer cho thơ năm 1999, và giải Wallace Stevens năm 2004, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 1991.

Khởi đầu của ánh sáng

Dẫu có muộn màng nó vẫn đến:
khởi đầu của ánh sáng, khởi đầu của tình yêu.
Em tỉnh và những ngọn nến đã thắp như tự cháy lên,
sao trời tụ họp, những giấc mơ đổ vào trong gối,
tỏa lên những bó hoa không khí ấm nồng.
Dẫu có muộn màng những khúc xương của cơ thể sáng
và bụi của ngày mai cháy bùng thành hơi thở.

Mark Strand, “The Coming of Light,” The Late Hour (Atheneum, 1978).

Copyright © 1978 by Mark Strand | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 22, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: