Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một buổi sáng” – Mark Strand

Volker Birke.jpg

Photo by Volker Birke

Mark Strand (1934–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 1992, giải thơ Bollingen năm 1993, giải Pulitzer cho thơ năm 1999, và giải Wallace Stevens năm 2004, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 1991.

Một buổi sáng

Tôi đã mang theo nó mỗi ngày: cái buổi sáng tôi lấy
chiếc thuyền của chú tôi từ mé vịnh nước nâu
và hướng đến Đảo Mosher.
Những đợt sóng nhỏ vỗ vào mạn thuyền
và cái tiếng cót két trống rỗng của mái chèo và cọc chèo
vọng vào rừng thông đen lớp lớp địa y.
Tôi đi như một ngôi sao tối, trôi nổi trên nửa kia
ngập nước của thế giới cho đến khi, bởi một sự thúc giục xa xôi,
tôi nhìn qua mép thuyền và thấy bên dưới bề mặt nước
một căn phòng rạng, một ngôi mộ ánh sáng tràn, thấy lần đầu tiên
cái nơi sáng rõ được trao cho chúng ta khi chúng ta cô đơn.

Mark Strand, “A Morning,” Selected Poems (Atheneum, 1980).

Copyright © 1980 by Mark Strand | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 20, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: