Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“[Đôi khi một người đàn ông đứng dậy trong bữa tối]” – Rainer Maria Rilke

rilke.jpg
Rilke im Studio al Ponte im Garten der Villa Strohl-Fern in Rom, 1904

Rainer Maria Rilke là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất viết bằng tiếng Đức của thế kỷ 20. Ông sinh năm 1875 ở Praha và xuất bản tập thơ đầu, Leben und Lieder, năm 1894. Phần lớn cuộc đời ông sống chu du ở các nước châu Âu, với Paris là nơi hoạt động chính trước khi ông phải ở lại Munich khi Thế chiến I nổ ra. Năm 1919 ông đến Thụy Sĩ, hoàn thành hai tác phẩm cuối, Die Sonette an Orpheus (1922) và Duineser Elegien (1923), trước khi qua đời vì bệnh máu trắng năm 1926.

Đôi khi một người đàn ông đứng dậy trong bữa tối

Đôi khi một người đàn ông đứng dậy trong bữa tối
và ra ngoài và đi và đi và đi đi miết,—
bởi đâu đó có một nhà thờ ở phía Đông xa xôi.

Và các con cầu phúc cho ông như thể ông đã chết.

Và một người khác, chết dí ở trong nhà,
đã ở lại, ở lại bàn với những chiếc cốc,
nên các con ông là những người đi ra ngoài
thế giới, đến nhà thờ mà ông, ông đã quên đi mất.

Rainer Maria Rilke, “[Manchmal steht einer auf beim Abendbrot],” Das Stunden-Buch (Insel-Verlag, 1905).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 19, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: