Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đôi khi tôi bị xao nhãng” – Elaine Equi

Elaine Equi

Photo by Becket Logan

Elaine Equi (1953–) là nhà thơ người Mỹ. Bà dạy ở The New School và Đại học New York.

Đôi khi tôi bị xao nhãng

cho Phil Whalen

Ném một quả bóng

như một cây cầu
qua một vết thương xưa

như cái áo choàng
quăng một cách hào hiệp
lên đất bùn rời rạc.

Bắt nó
thì dễ.

“Giờ hãy thảy nó lại,”

vị Thiền sư nói,
đứng trong vườn của ông
cách xa hàng thế kỷ.

Elaine Equi, “Sometimes I Get Distracted,” Decoy: Poems (Coffee House Press, 1994). This poem was first published in New American Writing and was included in The Best American Poetry 1995.

Copyright © 1994 by Elaine Equi | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 21, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: