Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nói ngắn về Todtnauberg” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

December 25, 2021 · Leave a comment

“Đời” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

June 22, 2021 · Leave a comment

“Oh cực lạc nhỏ và buồn của tình yêu” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

December 10, 2020 · 1 Comment

“NHƯNG ĐỂ TÔN VINH SỰ THẬT THỨ MỊN MÀNG THIÊNG LIÊNG VÀ SỐNG GIỮA CÁC VỊ THẦN CHÚNG TA PHẢI (ĐỐI VỚI PLATO) NHẢY DỐI TRÁ THỨ SỐNG Ở BÊN DƯỚI GIỮA SỐ ĐÔNG ĐẠI CHÚNG CẢ BI THẢM LẪN THÔ RÁP” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

November 19, 2020 · Leave a comment

“Những sợi xích-ngủ” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

October 6, 2020 · Leave a comment

“Lý thuyết của Beckett về hài kịch” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

August 26, 2020 · Leave a comment

“Lý thuyết của Beckett về bi kịch” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

August 26, 2020 · Leave a comment

“VÀ QUỲ Ở MÉP BIỂN TRONG SUỐT TÔI SẼ NẶN CHO MÌNH MỘT TRÁI TIM MỚI TỪ MUỐI VÀ BÙN” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

June 21, 2020 · Leave a comment

“Nói ngắn về chủ nghĩa khoái lạc” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

June 14, 2020 · 1 Comment

“Sơn ca” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

May 13, 2020 · Leave a comment

“Cái nhìn đối lập về Alice James, Garth James, Henry James, Robertson James và William James” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

March 23, 2020 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.