Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Anne Carson

“Lý thuyết của Beckett về hài kịch” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

August 26, 2020 · Leave a comment

“Lý thuyết của Beckett về bi kịch” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

August 26, 2020 · Leave a comment

“VÀ QUỲ Ở MÉP BIỂN TRONG SUỐT TÔI SẼ NẶN CHO MÌNH MỘT TRÁI TIM MỚI TỪ MUỐI VÀ BÙN” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

June 21, 2020 · Leave a comment

“Nói ngắn về chủ nghĩa khoái lạc” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

June 14, 2020 · 1 Comment

“Sơn ca” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

May 13, 2020 · Leave a comment

“Cái nhìn đối lập về Alice James, Garth James, Henry James, Robertson James và William James” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

March 23, 2020 · Leave a comment

“Về Davey” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

December 17, 2019 · Leave a comment

“Tom và TV” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

December 17, 2019 · Leave a comment

“Ngẫu nhiên người Cyclades” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

October 31, 2019 · Leave a comment

“Nói ngắn về nỗi đau đầu của tôi” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

October 21, 2019 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Lại con đường mi đi” – Anne Carson

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot … Continue reading

October 18, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.