Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Leviathan” – George Oppen

George Oppen (1908–1984) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1969. Leviathan Chân lý cũng là sự theo đuổi nó: Như hạnh phúc, và … Continue reading

February 18, 2020 · Leave a comment

“Xây tòa nhà chọc trời” – George Oppen

George Oppen (1908–1984) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1969. Xây tòa nhà chọc trời Người thợ hàn trên dầm Học cách không … Continue reading

August 18, 2019 · Leave a comment

“Bài thơ” – George Oppen

George Oppen (1908–1984) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1969. Bài thơ Một thứ thơ của ý nghĩa của từ ngữ Và một … Continue reading

March 17, 2019 · Leave a comment

“Phòng của những cậu bé” – George Oppen

George Oppen (1908–1984) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1969. Phòng của những cậu bé Một người bạn thấy phòng Của Keats và … Continue reading

August 28, 2018 · Leave a comment

“Những dạng thức tình yêu” – George Oppen

George Oppen (1908–1984) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1969. Những dạng thức tình yêu Đậu trên những cánh đồng Cả đêm Rất … Continue reading

August 16, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.