Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Leviathan” – George Oppen

George Oppen

George Oppen (1908–1984) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1969.

Leviathan

Chân lý cũng là sự theo đuổi nó:
Như hạnh phúc, và nó sẽ không đứng.

Ngay cả vần thơ cũng bắt đầu ăn mòn đi
Trong a-xít. Theo đuổi, theo đuổi;

Một cơn gió khẽ lay,
Đi theo một vòng tròn, rất lạnh.

Chúng ta sẽ nói thế nào?
Trong đàm luận thông thường—

Chúng ta phải nói chuyện. Tôi không còn chắc chắn về từ ngữ,
Bộ cót của thế giới. Cái không thể giải thích

Là “sự trội của đối tượng.” Bầu trời sáng
Hằng ngày với cái ưu thế ấy

Và chúng ta đã trở thành hiện tại.

Chúng ta phải nói chuyện. Nỗi sợ
Là nỗi sợ. Nhưng chúng ta từ bỏ nhau.

George Oppen, “Leviathan,” The Materials (New Directions, 1962).

Copyright © 1962 by George Oppen | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 18, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: