Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đấy là em nói” – Mark Strand

sunrise

Sunrise, Northport Harbor, 1929 by Arthur Dove

Mark Strand (1934–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Rebekah Johnson Bobbitt năm 1992, giải thơ Bollingen năm 1993, giải Pulitzer cho thơ năm 1999, và giải Wallace Stevens năm 2004, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 1991.

Đấy là em nói

Tất cả là ở trong đầu, em nói, và chẳng
có liên quan gì đến sự hạnh phúc. Khởi đầu của cái lạnh,
khởi đầu của cái nóng, tâm trí có tất cả thời gian trên thế giới.
Em nắm lấy cánh tay tôi và nói sẽ có chuyện xảy ra,
chuyện gì đó bất thường mà chúng ta đã luôn chuẩn bị,
như mặt trời đến sau một ngày ở châu Á,
như mặt trăng rời đi sau một đêm ở với chúng ta.

Mark Strand, “So You Say,” The Late Hour (Atheneum, 1978).

Copyright © 1978 by Mark Strand | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 18, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: