Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Haruki Murakami

Truyện ngắn: “Chim lặn” – Haruki Murakami

Truyện ngắn này được viết năm 1981 và in lần đầu trong tập Kangaroo Biyori (Tokyo: Heibonsha, 1983). Bản dịch dưới đây được thực hiện theo bản tiếng Anh của Jay Rubin, “Dabchick,” trong … Continue reading

March 22, 2016 · Leave a comment

Haruki Murakami và văn hóa dịch

Nguồn: Goossen, Ted. “Haruki Murakami and the Culture of Translation.” In Esther Allen and Susan Bernofsky (eds.) In Translation: Translators on Their Work and What It Means. New York: Columbia … Continue reading

January 11, 2016 · Leave a comment

“Thực tại A và Thực tại B” – Haruki Murakami

Đâu là những sự kiện phân định tinh thần của thế kỷ 21 với tinh thần của thế kỷ 20? Từ một góc nhìn toàn cầu, chúng là, thứ nhất, … Continue reading

January 2, 2016 · 1 Comment

Haruki Murakami: Khoảnh khắc tôi trở thành nhà văn

Đây là lời giới thiệu cuốn Wind/Pinball: Two Novels của Murakami do Knopf phát hành vào đầu tháng 8 tới, gồm bản dịch mới của hai cuốn tiểu thuyết ngắn cũ: … Continue reading

July 27, 2015 · 6 Comments

Truyện ngắn: “Kino” – Haruki Murakami

Truyện ngắn này, cùng với Scheherazade, được in trong tuyển tập truyện ngắn của Haruki Murakami có nhan đề 女のいない男たち (Những người đàn ông không có đàn bà), xuất bản … Continue reading

February 17, 2015 · 22 Comments

“Về tiếng còi tàu trong đêm, hay là về hiệu quả của câu chuyện” – Murakami Haruki

Truyện ngắn của Haruki Murakami. Nguyễn Huy Hoàng dịch từ bản tiếng Anh “Concerning the Sound of a Train Whistle in the Night, or On the Efficiency of Fiction.”

February 3, 2015 · 4 Comments

Truyện ngắn: “Scheherazade” – Haruki Murakami

Truyện ngắn này được in trong tập 女のいない男たち (Những người đàn ông không có đàn bà), xuất bản tại Nhật Bản tháng 4 năm 2014. Nguyễn Huy Hoàng dịch từ bản … Continue reading

December 1, 2014 · 4 Comments

“Jazz Messenger” – Haruki Murakami

Nguồn: Haruki Murakami, “Jazz Messenger,” The New York Times, Jul. 8, 2007. Nguyễn Huy Hoàng dịch. Tôi chưa từng có ý định trở thành tiểu thuyết gia – ít nhất là cho … Continue reading

July 8, 2007 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.